Jak odpowiednio karmić krowy mleczne?

Właściwie żywienie krów mlecznych to dbanie o ich zdrowie, kondycję i utrzymanie laktacji oraz wpływ na jakościowe mleko. Ze względu na to, że przeżuwacze wymagają dodatkowo zastosowania odpowiednich pasz przystosowanych do sposobu przyjmowania pokarmu, odżywianie bydła mlecznego wydaje się skomplikowane. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak właściwie karmić te zwierzęta.

 

Co trzeba wiedzieć o karmieniu krów mlecznych?

Jedną z najbardziej znanych metod karmienia krów mlecznych jest obecnie system TRM, który polega na podawaniu im pasz treściwych i objętościowych jednocześnie. Dzięki temu są one w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na odpowiednią ilość białka, soli mineralnych i witamin. Jednak chodzi przede wszystkim o to, aby krowom wysokowydajnym podawać pożywienie, które pozytywnie wpływa na stabilizację procesów fermentacyjnych w żwaczu. Produkując pasze dla bydła w Pile, zwracamy także uwagę, by podawane bydłu mlecznemu pasze były jak najbardziej wartościowe. Należy więc zapoznać się wcześniej ze składem mieszanki. Warto także dodawać do pasz specjalne dodatki, które wpłyną na efekt wysokiej wydajności stada przez poprawę pobierania suchej masy. Może to być np. ekstrakt z melasy.

 

Jak wygląda zapotrzebowanie krów mlecznych na wodę?

Ze względu na stałą produkcję mleka, zapotrzebowanie na wodę u krów mlecznych jest wyższe niż u bydła przeznaczonego do produkcji mięsa o takiej samej masie. Przyjmuje się, że na 1 litr wytwarzanego przez krowę mleka zwierzę powinno pobrać 3,5 litra wody oraz od 4 do 6 litrów na 1 kilogram suchej paszy. Dzienne zapotrzebowanie zwierzęcia na wodę mieści się w przedziale 40-130 litrów. Zaspokajanie przez krowy mleczne tych potrzeb jest o tyle ważne, że w przypadku przeżuwaczy pasze stałe ulegają fermentacji tylko w środowisku wodnym.