Bester Food Energy

Bester Food Energy
Cena brutto: 42,00 (w tym VAT: 3,11 )
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Pełnoporcjowa karma z woło­winą to w 100% komp­letny i zbi­lanso­wany posi­łek dla doro­słych psów. Zwięk­szona zawar­tość wita­miny E wspi­era odpor­ność czworo­noga, a cynk zape­wnia zdr­ową i lśnią­cą sierść. Dzię­ki skła­dowi, który obej­muje zboża, pro­dukty pocho­dzenia roś­li­nnego oraz mięso, kar­ma Ener­gy pole­cana jest dla wszys­tkich doros­łych psów.

Białko 20%

Tłuszcz 6%

Włókno 3%

 

Wybrane produkty


Cena brutto:
183,00

Cena brutto:
262,00

Cena brutto:
217,00

Cena brutto:
58,00

Cena brutto:
59,00

Cena brutto:
15,00